NP3 Fastigheter förvärvar ytterligare i Umeå

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheten Vevstaken 9 av Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB till ett underliggande fastighetsvärde om 41 miljoner kronor.

Vevstaken 9 är belägen på Västerslätt i Umeå i anslutning till NP3s fastighet Generatorn 7. Fastigheten omfattar cirka 10 500 kvadratmeter och största hyresgäst är Gärdin & Persson som bedriver handel med byggvaror och maskiner. Tillträde av fastigheten sker den 2 december 2014.

– Vi har ett bra fastighetsbestånd i Umeå och i och med denna affär stärker sig NP3 ytterligare i kategorin Business to business vilket är en viktig del av vår fastighetsportfölj, säger Maria Paringer Stålhult Affärsansvarig på NP3 i Umeå.
 
– Förvärvet gör att vi närmar oss vårt mål om minst 100 000 kvadratmeter i Umeå. I och med förvärvet äger NP3 fastigheter cirka 80 000 kvadratmeter i Umeå och totalt i koncernen cirka 485 000 kvadratmeter, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-313 17 98, andreas@np3fastigheter.se

Rickard Backlund, Styrelseordförande, telefon 070-655 99 60

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2014, kl. 08.00.

NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.