NP3 Fastigheter har tecknat hyresavtal i Piteå med Fritid & Vildmarksliv i Norr AB samt Peab Sverige AB

Avtalen innebär nybyggnation av cirka 3 000 kvadratmeter butiksyta samt cirka 300 kvadratmeter kontorslokaler med inflyttning juni 2015. Etablering sker på NP3s fastighet Öjebyn 3:462 utmed E4 i Piteå.

Fritid & Vildmarksliv i Norr AB är ett Piteåföretag som växt ur sina lokaler och behöver expandera för att möta den växande kundkretsen. Peab Sverige AB är även de i behov av nya lokaler för hus- respektive anläggningsavdelningen.

–  Det är väldigt positivt att kunna erbjuda en etablerad aktör nya förutsättningar för att lyckas i Norrland samtidigt som det känns tryggt med Peab som totalentreprenör, säger Josef Andersson, Projektansvarig, NP3 Fastigheter.

–  Fritid & Vildmarksliv i Norr har expanderat kraftigt de senaste åren. I våra nya lokaler kommer vi kunna erbjuda en skjutbana med den senaste teknologin som i kombination med vår kunskap gör oss unika på marknaden. Nu ser vi fram emot juni när butiken öppnar, säger Seved Viklund, Fritid & Vildmarksliv i Norr AB.

–  Vi har letat efter lokaler som möter våra behov utan framgång och då känns det extra kul att vi kommit till denna lösning med en Norrländsk fastighetsägare, säger Johan Rahkola, Arbetschef Luleå, Peab Sverige AB.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Rickard Backlund, Styrelseordförande, telefon 070-655 99 60

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
15 januari 2015, kl. 07.00.

NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3,3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.