NP3 Fastigheter har tecknat hyresavtal med Nordens ledande boktryckeri, ScandBook i Falun

NP3 Fastigheter AB (publ) har tecknat hyresavtal med ScandBook AB avseende en lokal i en större industrifastighet i Falun.

 

Hyresavtalet gäller en industrilokal omfattande cirka 3 000 kvadratmeter på fastigheten Hälsinggården 1:427 i Korsnäs, cirka fem kilometer söder om Falu centrum. Hyresavtalet sträcker sig till början av 2021.
ScandBook är Nordens ledade boktryckeri inom skönlitteratur, med en uppskattad marknadsandel i Sverige om 65 procent. ScandBook förändrar och utökar sin verksamhet, och får i och med detta avtal väl anpassade lokaler. ScandBooks produktionsenhet är sedan tidigare belägen i grannfastigheten där den även fortsättningsvis kommer bedrivas.

– Det är en viktig och långsiktigt uthyrning för NP3. En uthyrning som dessutom stärker Korsnäs som industriområde där NP3 äger flertalet fastigheter säger Örjan Willemark, Affärsansvarig för NP3 i Dalarna. 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se
Rickard Backlund, Styrelseordförande, telefon 070-655 99 60

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
19 januari 2015, kl. 07.00.

NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3,3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.