NP3 Fastigheter hyr ut till Arbetsförmedlingen i Östersund

NP3 Fastigheter har skrivit ett femårigt hyresavtal med Arbetsförmedlingen om drygt 2 000 kvadratmeter i Östersund. Det årliga hyresvärdet uppgår till 3,1 miljoner kronor.

Arbetsförmedlingen är sedan tidigare hyresgäst hos NP3 i Östersund och tillträder den utökade förhyrda ytan den 1 december 2017. Efter tillträdet av de utökade lokalerna kommer Arbetsförmedlingen att hyra 7 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 11,3 miljoner kronor.

– Stadsdel Norr i Östersund befinner sig i en expansiv fas där NP3 vill bidra till att skapa en levande stadsdel. För att skapa än mer liv, rörelse och trivsel i stadsdelen ligger fokus nu på att få in ytterligare verksamheter som välkomnar allmänheten exempelvis, caféer, restauranger, friskvård och annan service som stärker områdets attraktionskraft, säger Marie Karlstedt tf Affärsansvarig i Östersund

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Marie Karlstedt, Karlstedt tf Affärsansvarig i Östersund
E-mail: marie.karlstedt@np3fastigheter.se
Telefon: 063 14 14 85

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 30 juni 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 892 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 223 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 7,1 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se