NP3 Fastigheter stärker organisationen

NP3 Fastigheter AB (publ) har rekryterat Marie Selin, vd för kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall. Marie Selin kommer att ingå i NP3s ledningsgrupp och ansvara för bolagets organisations- och verksamhetsutveckling.

Marie Selin har varit vd för Mitthem under fyra år. Dessförinnan var hon anställd vid Vattenfall på olika poster i nära 30 år. Senast som chef över Vattenfall Finance & Accounting Services, Vattenfalls finansiella servicebolag med drygt 500 anställda.

NP3s målsättning är att den tillväxt som skett i fastighetsbeståndet de senaste åren ska fortsätta. Detta ställer nya krav på verksamheten och bolagets human- och strukturkapital. Marie Selin har mångårig erfarenhet av ledarskapsfrågor och har som uppgift att utveckla NP3s organisation och verksamhet för att möjliggöra fortsatt expansion.

– Innan Mitthem jobbade jag flera år med verksamhetsutveckling inom en internationell organisation som var utspridd över Europa med personal på en mängd olika lokaliseringar. Med min nya utmaning inom NP3 får jag chansen att använda mina tidigare erfarenheter från att utveckla en organisation med säten på olika orter. Det känns fantastiskt spännande att få bidra och vara en del av NP3s tillväxtresa, säger Marie Selin.

– Marie Selin kommer att ha en viktig roll inom NP3 där hon kommer att ha det övergripande ansvaret för att utveckla företagets organisation, medarbetare och strukturkapital. Hennes roll inom NP3 kommer innebära att jag i än högre grad kan fokusera på fastighetsaffärer och bolagets fortsatta tillväxt. Jag ser fram emot att tillsammans med Marie ta NP3 till nästa nivå, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Marie Selin, vd Mitthem, telefon 070 65 41 263, marie.selin@mitthem.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 30 september 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 761 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 190 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5,8 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se