NP3 Fastigheter tillträder sitt första fastighetsbestånd

med ett fastighetsvärde om cirka 225 Mkr.