NP3 Fastigheters årsredovisning för 2014 har offentliggjorts

NP3 Fastigheter AB:s Årsredovisning för 2014 finns från med idag publicerad på vår webbplats. Klicka på länken för att komma direkt till årsredovisningen:
http://np3fastigheter.se/vart-foretag/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Den tryckta årsredovisningen skickas med post under vecka 17 till de aktieägare och andra intressenter som anmäler sig på info@np3fastigheter.se och uppger sitt namn och adress.

Detta är information som NP3 Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2015 klockan 14:00.

För ytterligare information kontakta:
Verkställande direktör, Andreas Nelvig, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 490 000 kvm fördelat på 127 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 3,4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se