NP3 Fastigheters CFO lämnar bolaget

NP3s CFO, Linda Ekman, har beslutat att lämna bolaget. Hon har varit bolagets CFO sedan 2012 och lämnar bolaget på egen begäran. Linda kommer att vara kvar i bolaget åtminstone fram till den 31 augusti. Rekrytering av en efterträdare har påbörjats.

– Linda har varit en viktig del i NP3s formande till det bolag som det är i dag och jag vill önska Linda ett stort lycka till med sina nya utmaningar. Styrelsen och jag vill rikta ett stort tack för hennes viktiga och uppskattade insatser under hennes tid i bolaget, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

– Att lämna NP3 Fastigheter för att anta nya utmaningar inom en annan bransch har inte varit ett lätt beslut. Jag har haft förmånen att vara med på den resa som NP3 har gjort från ett litet lokalt fastighetsbolag, genom börsnotering och en ständig tillväxt till det framgångsrika stabila bolaget det är i dag. Att få arbeta tillsammans med Andreas Nelvig och övriga medarbetare, som så starkt brinner för fastighetsaffären i norra Sverige, har varit väldigt givande. Det NP3 jag lämnar har fullt fokus på ökad tillväxt, uthyrning och utveckling och jag är övertygad om att framgångssagan fortsätter många år framöver, säger Linda Ekman, CFO, NP3 Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 09:30 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 31 mars 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 043 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 277 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.