NP3 fortsätter tillväxten genom förvärv i Sundsvall

NP3 Fastigheter AB har förvärvat två stycken fullt uthyrda fastigheter i Sundsvall om sammanlagt 5000 kvadratmeter. Det sammanlagda hyresvärdet ligger på cirka fyra miljoner kronor och fastighetsvärdet knappt 35 miljoner. Båda fastigheterna har en direktavkastning som överstiger NP3s snitt om 8 procent. NP3 tillträdde fastigheterna den 1:a juli. 

Den ena fastigheten om 2800 kvadratmeter har Bilbolaget som hyresgäst. I samband med förvärvet tecknade de ett nytt tioårigt hyresavtal. Vidare förlänger Bilbolaget sitt hyreskontrakt i Timrå där de redan är hyresgäst till NP3. Även det kontraktet är på 10 år och fastigheten de hyr är på 6187 kvadratmeter. Den andra förvärvade fastigheten om 2200 kvadratmeter har även den en bilfirma som huvudsaklig hyresgäst. Den genomsnittliga kontraktslängden är där 5 år. 

NP3 hade den 31 mars 52 stycken fastigheter i Sundsvall med en uthyrbar yta om 148 000 kvadratmeter. 

Bilbolaget Invest Sundsvall är en av norra Sveriges största bilhandlare med en omsättning om nära två miljarder 2014. Bolaget säljer både person- och lastvagnar och är återförsäljare av Volvo, Ford och Renault med flera. 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 556 000 kvm fördelat på 146 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se