NP3 fortsätter tillväxten i Skellefteå

NP3 Fastigheter har förvärvat en fastighet i Skellefteå med ett underliggande fastighetsvärde om 17,8 miljoner kronor. Den fullt uthyrda fastigheten om 1 970 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om 1,7 miljoner kronor och hyresdurationen är 7 år. Åsells Möbler (Svenska Hem) är enda hyresgäst och och fastigheten tillträds den 30 juni 2016.

I och med detta förvärv har NP3 nu fem fastigheter i Skellefteå och har från årsskiftet ökat den uthyrbara ytan med 55 procent till totalt 18 476 kvadratmeter. 

– Skellefteå är en av flera utmärkta kompleteringsmarknader i vårt bestånd vid sidan av regionstäderna. Vi ser en växande kommun, invånare med god köpkraft samt satsningar på infrastruktur, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter. 

Kort om Skellefteå
Invånarantalet i Skellefteå kommun ökade 2015 för tredje året i rad och uppgår nu till över 72 000 personer. I åldersgruppen 16-64 år är det en större andel som förvärvsarbetar jämfört med riket som helhet. Arbetslösheten ligger på en lägre nivå än övriga Sverige. Invånarna i Skellefteå har något högre medianinkomst jämfört med genomsnittet i landet. (Siffror från SCB och Skellefteå Kommun Årsredovisning 2015.) 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se