NP3 fortsätter tillväxten

NP3 Fastigheter har förvärvat  en fastighet med 44 byggnader om sammanlagt 48 600 kvadratmeter i Sollefteå med ett underliggande fastighetsvärde om 120 miljoner kronor. Det årliga hyresvärdet ligger på 24,4 miljoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden är 90 procent. Fastigheten tillträds den 30 juni 2016.

Den förvärvade fastigheten Hågesta 3:115 ligger i östra delen av Sollefteå, strategiskt placerat vid riksväg 90 och med promenadavstånd till centrum. Tidigare fanns här regementet I21. Säljare är statligt ägda Vasallen AB. Hågesta är den stadsdel som utvecklas starkast i Sollefteå med bland annat en nybyggd ICA och ett helt nytt badhus.

Sollefteå kommun är största hyresgästen och står för 37 procent av hyresvärdet. Största delen av deras förhyrning utgörs av en gymnasieskola. Andra stora hyresgäster är Migrationsverket och Fortifikationsverket som står för 14 respektive 13 procent av hyresvärdet. Ytterligare en stor hyresgäst är Thermotech, en av Skandinaviens ledande leverantörer av värme- och vattensystem. Hyresdurationen uppgår till två år.

I förvärvet följer tre personer med som kommer att bli anställda hos NP3 och tillhöra affärsområde Sundsvall.

– Det här är en affär som vi gör till en direktavkastning väsentligt högre än snittavkastningen i vårt bestånd. Dessutom tar vi över personal som kan säkerställa fortsatt hög avkastning och god utveckling  i förvärvet, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se