NP13 Förvaltning AB

 

2018

NP13 Förvaltning AB Delårsrapport jan_sep 2018

Delårsrapport Q2 2018.pdf

Delårsrapport Q1 2018.pdf

2017

Årsredovisning 2017.pdf

Bokslutskommuniké 2017.pdf

Delårsrapport Q3 2017.pdf

Delårsrapport Q2 2017.pdf

Delårsrapport Q1 2017.pdf

2016

Årsredovisning 2016.pdf

Bokslutskommuniké 2016.pdf

Obligation

Notice Of A Change Of Control Event.pdf

Terms and Conditions.pdf

Bolagsordning

Bolagsordning.pdf