NP3 förvärvar fastigheter i Sundsvall

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat tre fastigheter varav två med tomträtt i Sundsvall. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 21 miljoner kronor och förvärvet sker genom bolag. Säljare är det lokala Sundsvallsbolaget TOBA Holding.

Fastigheterna är belägna i Granloholm samt vid Södra kajen i närheten av NP3s tidigare fastighet Rosenborg 4. Fastigheterna omfattar totalt cirka 3 200 kvadratmeter, största hyresgäst är Sundsvalls kommun. Tillträde av fastigheterna sker den 1 december.

– Fastigheterna har en bra mix med Sundsvalls kommun som största hyresgäst, så affären passar väl in i NP3s fastighetsbestånd i Sundsvall, säger Mats Andersson, affärsansvarig på NP3 i Sundsvall.

– Förvärvet är en typisk NP3 affär som genomförs off market till en avkastning som överstiger vår snittavkastning, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Nelvig, verkställande direktör
telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Rickard Backlund, styrelseordförande
telefon 070-655 99 60

 

 

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2014, kl. 08.05.

 

NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.