NP3 förvärvar fastighetsportfölj för 270 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har i två affärer förvärvat en portfölj i Falun om 12 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 270 miljoner kronor. Portföljen har ett årligt hyresvärde om 26,5 miljoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden är 98 procent. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till cirka 4,1 år.

Beståndet omfattar 12 väl samlade fastigheter i Ingarvets företagsområde i Falun. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 36 300 kvadratmeter. En av fastigheterna med ett hyresvärde om 2,85 msek och ett pris på 29 msek tillträds den 30 juni 2016 och säljare av den är Haglöf & Nordkvist AB. De resterande fastigheterna med ett pris om 241 msek tillträds den 30 september 2016 och säljare av dem är Maralago industri AB. 

Svenska krämfabriken AB med en av Europas modernaste produktionsanläggningar för kosmetik är största hyresgäst med 14 procent av hyresvärdet. Andra större hyresgäster är Postnord som står för 6 % av hyresvärdet, Bevego, grossist- och handelsföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering, står för 5 % och Falu kommun och Ahlsell står för 4 % vardera av hyresvärdet.

– Genom förvärvet stärker NP3 sin närvaro i Dalarna inom B2B-handel vilket är en prioriterad fastighetskategori. NP3 kommer tillsammans med säljaren att fortsätta förvalta och utveckla Ingarvet med de byggrätter som medföljer förvärvet, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter. 

NP3 i Dalarna
I Dalarna har NP3 sin huvudsakliga närvaro i de två regionstäderna Borlänge och Falun men äger även två fastigheter i Leksands kommun. I Falun har beståndet innan detta förvärv varit inriktat på handel mot konsument där det externa handelsområdet Majoren utgjort huvuddelen. Affärsområde Dalarna står för 80 msek  motsvarande 15 procent av NP3s totala hyresvärde (31/3). Detta förvärv medför att hyresvärdet i affärsområdet ökar med 33 procent. 

Om Falun
Under 2015 ökade befolkningen i Falun för åttonde året i rad. Både Falun och Dalarna som helhet har ett positivt flyttnetto dvs det är fler som flyttar in än som flyttar därifrån. I januari 2016 låg arbetslösheten i både Falun och Dalarna lägre än för riket som helhet. Dessutom har Falun lyckats relativt väl med integration och etablering av utrikesfödda vilket medfört en lägre arbetslöshet i den kategorin jämfört med andra dalakommuner. Falu kommun har även en högre medianinkomst än för riket som helhet. (Siffror från SCB och Falu kommun årsredovisning 2015.) 

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2016, kl. 17.05.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se
Carl Linton, investor relations, telefon 070 508 85 75

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 650 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se