NP3 Förvärvar för 150 Mkr i Gävle

NP3 Fastigheter AB har under juli och augusti förvärvat och tillträtt fem fastigheter i Gävle i tre separata affärer.

Fastigheterna är belägna i Hemsta och på Näringen där NP3 sedan tidigare äger fastigheter. Totalt uppgår affärerna till cirka 150 Mkr och cirka 12 500 kvadratmeter. Största hyresgäster är Willys, Kunskapsskolan och Ramirent. Samtliga affärer är gjorda off market och säljare är bland annat de lokala fastighetsbolagen Ersand och Nordisk Kakelcenter.

– Fastigheterna ligger strategiskt bra för oss ur förvaltningsperspektiv. Med förvärven växer vi på de områden vi valt att satsa på i Gävle, vilka är Hemsta, Sörby Urfjäll och Näringen. Tillväxten i dessa områden ser vi som positivt för våra Hyresgäster då områdena kompletterar varandra väl vilket gör att vi kan erbjuda våra hyresgäster alternativ om de vill göra en förändring i sin verksamhet eller lokal, säger Tove Wahlén, Affärsansvarig på NP3 Fastigheter.

– Vi fortsätter att expandera i enlighet med vår strategi och fokuserar på befintliga marknader och då framförallt Gävle. Dessa förvärv bidrar till en bra mix av hyresgäster och har en hyresduration på över 8 år med genomgående starka hyresgäster, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.

NP3 Fastigheter har under 2013 förvärvat fastigheter för cirka 230 Mkr och har idag ett totalt fastighetsvärde på cirka 450 Mkr i marknadsområde Gävle. Totalt uppgår NP3:s fastighetsvärde till över 1,5 Mdkr.