NP3 förvärvar hotellfastighet

NP3 Fastigheter har förvärvat en fullt uthyrd hotellfastighet i Dalarna som omfattar 6 890 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Hyresvärdet ligger på ca 8 msek och Hotell Dalecarlia AB är enda hyresgästen.

Fastigheten Tällberg 4:13 och 4:26 är belägen i en av Sveriges hotelltätaste orter, Tällberg i Leksand kommun. Fastigheten innehar 97 rum samt SPA och restaurang. Operatör är Choice. Hyresavtalet är nytecknat på 20 år med ett hyresvärde som bas om ca 6,5 msek, därtill tillkommer en omsättningsbaserad hyra. Ekonomiskt tillträde den 1 april 2016.

En spännande affär för NP3 med en stark hyresgäst, ett 20 årigt hyresavtal, en stark avkastning i en ort som är ett av Sveriges mest besökta resmål, En trygg och långsiktigt investering för NP3, säger Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter.

Quality Hotel Dalecarlia i Tällberg kom på 2:a plats i Quality Hotel of the Year 2015.

Dalarnas län ligger på tredje plats i landet gällande svenska hotellgästnätter efter Stockholms och Västra Götalands län. Under 2015 var uppgången 3,2 procent. Vad gäller hotellövernattningar från utlandet är Dalarna det fjärde mest populära länet och uppgången var 8,2 % under 2015. (Siffror från Tillväxtverket.) 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter
Telefon: 070-313 17 98
E-post: andreas@np3fastigheter.se

www.dalecarlia.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se