NP3 förvärvar i Sundsvall och Borlänge

NP3 Fastigheter har i tre separata affärer förvärvat två fastigheter i Sundsvall och en i Borlänge med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 91 miljoner kronor och ett sammanlagt hyresvärde om 10 miljoner kronor. Fastigheterna tillträddes den 31 mars 2016.

Fastigheten Lantmätaren 3 & 4 i Borlänge med ett fastighetsvärde om 56 msek omfattar 3 790 kvadratmeter och har ett årligt hyresvärde om 6,2 msek. Borlänge kommun hyr fastigheten fullt ut och har hyresavtal fram till 31 december 2022. Fastigheten ligger strax utanför citykärnan och är ett tidigare hotell som är omgjort till  boende för nyanlända.

Fastigheten Högom 3:172 i Sundsvall med ett fastighetsvärde om 22,8 msek omfattar 3 116 kvadratmeter och har ett hyresvärde om 2,8 msek. Fastigheten är fullt uthyrd och har en genomsnittlig återstående avtalslängd om 2,5 år. Procurator är största hyresgäst med 40 % av hyresvärdet. Fastigheten ligger i Nacksta industriområde där NP3 sedan tidigare äger flera fastigheter.

Fastigheten Målås 4:3 i Sundsvall med ett fastighetsvärde om 12,5 msek omfattar 1 280 kvadratmeter och har ett hyresvärde om 1 msek. Fastigheten är fullt uthyrd till Cramo som har hyresavtal fram till 31 oktober 2016. Fastigheten har en tomt om drygt 10 000 kvm och ligger i Birsta där NP3 äger flera fastigheter. 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter
Telefon: 070-313 17 98
E-post: andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se