NP3 förvärvar mindre fastighet i Luleå

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheterna Mjölner 32 och Mjölner 33 av ett lokalt anknutet konsortium.

Fastigheterna omfattar cirka 1 700 kvadratmeter byggnad och cirka 6 500 kvadratmeter mark, hyresgäst är Corvara industri och skadeservice. Tillträde av fastigheterna sker den 15 december och köpeskillingen uppgår till 9,5 miljoner kronor i underliggande fastighetsvärde.

–  Det är en relativt liten affär men det är verkligen en typisk NP3 affär. Vi köper fastigheten off market till en avkastning om cirka 9 procent med en väldigt stark hyresgäst på ett långt avtal, det är just denna typ av affär som vi nu skall fortsätta att expandera med, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.
    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Rickard Backlund, styrelseordförande, telefon 070-655 99 60

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december kl 08.00.

  

NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.