NP3 förvärvar Nordbågen Förvaltnings AB i Umeå

NP3 Fastigheter köper 5 fastigheter i Umeå och Skellefteå om totalt drygt 12 000 kvadratmeter. Största hyresgäster är Ramirent, Umeå kommun och NCC. Säljare är Bay Bridge Holdings i Göteborg AB.

Fastigheterna är främst belägna i Ersboda och Västerslätt i Umeå men även en mindre fastighet i Skellefteå.

– Detta förvärv är lite speciellt för oss, eftersom det var den första affär vi försökte göra i början av 2011 då NP3 precis startat. Det gör att det är väldigt kul att vi nu efter en rätt snabb process lyckats få till stånd en affär säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.

– NP3 blir nu en aktör att räkna med i Umeå. Vi får en bra mix av både fastigheter och hyresgäster. Vi är övertygade om att vi fortsättningsvis skall kunna förvalta beståndet lika bra som säljarna samt att vi fortsatt ska utveckla de förvärvade fastigheterna säger Mats Andersson, Tf Affärsansvarig i Umeå för NP3.

Säljarens rådgivare i affären har varit NAI Svefa.

Fastighetsbeteckningar:

  • Umeå Ledet 1
  • Umeå Kedjan 8
  • Skellefteå Älggräset 1
  • Umeå Rälen 3
  • Umeå Fläkten 4