NP3 förvärvar och stärker positionen i Umeå

NP3 Fastigheter har köpt fyra fastigheter i Umeå med ett underliggande fastighetsvärde om 118,8 miljoner. Fastigheternas totala yta ligger på 14 274 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet på 9 759 000 kronor.

Fastigheterna Ledningen 1 & 2 om totalt 11 574 kvadratmeter ligger i Västerslätts industriområde där NP3 sedan tidigare har flera fastigheter. De har ett underliggande fastighetsvärde om 85 MSEK och ett hyresvärde på årsbasis om 7,1 miljoner. Fastigheterna är fullt uthyrda och största hyresgäst är Länstrafiken i Västerbotten som står för 84 % av hyresvärdet. Hyresdurationen ligger på 9,1 år och säljare är Cityfastigheter i Umeå Invest AB. Tillträde sker under tredje kvartalet 2016.

Flygaren 1 & 2 om totalt 2 700 kvadratmeter ligger i Öst Teg i närheten av Umeå flygplats. Även i det området är NP3 representerat sedan tidigare. Fastigheterna är fullt uthyrda till Umeå Business Group AB vars ägare Fågelviksgruppen även är säljare. Fågelviksgruppen är en av Europas största taxiorganisationer med varumärken som Taxi Kurir, Top Cab och Taxi 020. Det underliggande fastighetsvärdet är 33,8 miljoner och det årliga hyresvärdet drygt 2,6 miljoner. Hyresdurationen är 10 år. Det ekonomiska tillträdet sker den 1:a januari 2016. Säljaren har ett förbehåll i avtalet och slutgiltigt besked om förvärvet sker senast den sista februari 2016.

– Umeå i allmänhet och i synnerhet Västerslätt och Öst Teg är områden där NP3 vill växa ytterligare. Dessa förvärv förbättrar vakanssituationen och durationstiden för NP3s Umeåbestånd. Dessutom är vi glada över att Länstrafiken i Västerbotten blir vår största hyresgäst i marknadsområdet, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter AB.

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2015, kl. 13:00. 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 596 000 kvm fördelat på 156 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se