NP3 hyr ut i Borlänge med ett hyresvärde om drygt 2 msek

NP3 Fastigheter AB (publ) har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Dalatrafik AB för ett kontor om cirka 2 066 kvadratmeter i Borlänge. Årshyran ligger på strax över 2 miljoner kronor och tillträde sker den 1 januari 2017. 

Efter en mindre ombyggnation kommer Dalatrafik AB att etablera sitt huvudkontor i lokalerna. Fastigheten är belägen i området Södra Backa, Borlänge, och innehåller ca 18 300 kvm lokaler, varav kontor står för cirka 4 000 kvm. Efter uthyrningen återstår ca 3 000 kvm vakant yta och då merparten lager. 

Södra Backa är ett av Borlänges mest väletablerade och välkända handels- kontors- och industriområden och ligger cirka 2 km från centrum. I området äger NP3 ytterligare en stor industrifastighet uppgående till ca 15 000 kvm och en handels- och industrifastighet uppgående till 3 300 kvm. 

 – Dessa lokaler har stått tomma under en längre tid och vi kommer att anpassa dem för att skapa de bästa förutsättningarna för Dalatrafiks verksamhet. Utöver att uthyrningen kommer bidra positivt till NP3s resultat ser vi även att den kommer gynna  Södra Backa som område till att bli än mer attraktivt, säger Örjan Willemark, affärsansvarig i Dalarna för NP3. 

För ytterligare information kontakta:
Örjan Willemark, Affärsansvarig NP3 Dalarna
Telefon: 070 622 36 74, e-post: orjan@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se