NP3 i norrländsk 100 miljonersaffär

NP3 fastigheter köper 5 logistik- och industrifastigheter om totalt drygt 17 000 kvm i Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Det underliggande fastighetsvärdet är cirka 100 mkr och säljare är personer knutna till North Investors koncernen.

Fastigheterna är belägen i attraktiva logisiktlägen intill E4 och E14/E45. NP3 äger sedan tidigare fastigheter i orterna förutom Luleå där förvärvet blir starten på ett nytt marknadsområde, Luleå omfattar ca 6 000 kvm. I Östersund förvärvar NP3 fastigheten Trucken ca 4 500 kvadratmeter som är belägen i Lillänge, precis intill NP3:s tidigare fastigheter. I Sundsvall tillkommer cirka 5 000 kvadratmeter och stärker Sundsvall som NP3:s fortsatt största marknadsområde.

– Vi är väldigt glada över att gått i mål med denna affären då vi ser det som en typisk NP3 affär. Fastigheterna ligger i väldigt bra lägen för verksamheterna, i stort sett fullt uthyrt och det är i snitt långa hyresdurationer säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.

– Med affären så kommer vi nu in i Luleå och stärker oss i flera andra marknadsområden. Vi ser framförallt förvärvet i Östersund som väldigt spännande då fastigheten har ett mycket bra affärsläge i Lillänge men som idag är en väl fungerande logistikfastighet, över tid så tror jag att det finns ett stort förädlingsvärde och då inte enbart i Östersund utan även på andra orter säger Andreas Nelvig.

Affären finansieras med en riktad nyemission till säljarna som är norrländskt knutna företagare. NP3 tillträder fastigheterna 2 december 2013.

Fastigheterna i förvärvet

  • Notviken 4:51, Luleå
  • Bindaren 17 & 20, Luleå
  • Gärde 1:26, Sundsvall
  • Trucken, Östersund
  • Spänningen 5, Umeå