NP3 köper fastighet för 110 mkr

NP3 Fastigheter har i en affär med lokala investerare i Norrbotten förvärvat fastigheten Gällivare 12:334 till ett underliggande fastighetsvärde om 110 mkr. Förvärvet sker genom bolaget Företagscentrum i Gällivare AB.

 

Industrifastigheten Gällivare 12:334 har en yta om drygt 15 000 kvadratmeter och en markareal om 135 000 kvm. Hyresvärde uppgår till ca 16,5 mkr. Största hyresgästen är Metso som totalt står för ca 40 % av hyresvärdet.  Totalt så har fastigheten över 40 hyresgäster med en snittavtalslängd på ca 3,5 år. Initial avkastning beräknas uppgår till drygt 10 %.

 

Det är gynnsamt att vi stärker oss i Malmfälten vilket vi ser som en väldigt intressant marknad. Affären gör NP3 än mer lokalt närvarande i en geografi som vi tror på och där vi vill växa. Fastigheten har genomgått en stor förändring under de senaste åren och är i väldigt bra skick och att då kunna förvärva på 10 % gör det till en riktigt bra affär, säger Andreas Nelvig, verkställande direktör, NP3 Fastigheter.

Detta är information som NP3 Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2015 klockan 15:00.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 Fastigheters affärsidé är att med hyresgästen i fokus förvärva, äga och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 473 000 kvm fördelat på 125 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgår till 3 333 MSEK och Sundsvall representerar den största marknaden. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se