NP3 köper fastighet i Sundsvall – säljer i Härnösand

NP3 Fastigheter har i en affär med fastighetsbolaget NSI Invest sålt två i huvudsak vakanta fastigheter i Härnösand och köpt en uthyrd fastighet i Sundsvall.

 

NP3 har köpt industrifastigheten Granlo 3:335 med en yta om 1780 kvadratmeter i Sundsvall för 9,7 miljoner, vilket motsvarar extern värdering. Fastigheten är till hundra procent uthyrd till BB Tools och ligger i direkt anslutning till redan ägda fastigheten Granlo 3:373.

Samtidigt har fastigheterna Magasinet 1 och Korvetten 1, båda i Härnösand, avyttrats. Magasinet 1 säljs för 3,5 miljoner med en värdering på samma summa och frånträde 30 juni. Korvetten 1 säljs för 2,5 miljoner med en värdering om 2,3 miljoner och frånträde 13 februari. Köpare till båda fastigheterna är NSI Invest.

– Detta är en bra om än liten affär för NP3. Vi köper en uthyrd fastighet till extern värdering och säljer två, till största delen vakanta, fastigheter för strax över värdering. säger Andreas Nelvig, verkställande direktör, NP3 Fastigheter.


För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se


Detta är information som NP3 Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2015 klockan 07:00.

NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3,3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs mer om NP3 på www.np3fastigheter.se.