NP3 köper fastighet i Sundsvall

NP3 Fastigheter har i en affär med Sundsvallsbaserade koncernen Franssons Verkstäder förvärvat industrifastigheten Sköns Prästbord 2:5 genom bolag.

Fastigheten har en yta om 2 642 kvadratmeter och 16 000 kvadratmeter mark. Underliggande fastighetsvärdet är 16 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 6 000 kronor per kvadratmeter. Fastigheten är till hundra procent uthyrd och ligger i direkt anslutning till av NP3 redan ägda fastigheterna Sköns Prästbord 2:3 och 2:7.

– En typiskt NP3-affär med ett bra avtal som stärker samtliga våra nyckeltal såsom avkastning, hyresduration och överskottsgrad, säger Andreas Nelvig, verkställande direktör, NP3 Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.seDetta är information som NP3 Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2015 klockan 07:00.

NP3 Fastigheters affärsidé är att med hyresgästen i fokus förvärva, äga och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 473 000 kvm fördelat på 125 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgår till 3 333 MSEK och Sundsvall representerar den största marknaden. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se.