NP3 köper hotellfastighet i Borlänge

NP3 Fastigheter har förvärvat en hotellfastighet i Borlänge om 6 753 kvadratmeter med Best Western Gustaf Wasa Hotell som huvudsaklig hyresgäst. Det underliggande fastighetsvärdet är cirka 48 miljoner kronor och hyresvärdet ligger på 4,5 miljoner kronor på årsbasis. Tillträdesdag är den 1:a september.

Det drygt 30-åriga hotellet är beläget nära Borlänge resecentrum och består av drygt 100 rum, konferenslokaler, relax och restaurang. Hotellrörelsen är största hyresgäst med knappt 96 % av hyresvärdet. Avtalslängden med hotellet är 10 år. Övriga hyresgäster är Landstinget Dalarna och AB Borlänge biluthyrning. Även dessa hyresgäster har relativt långa avtal. Den vägda durationstiden för alla hyresgästerna i fastigheten är 9,75 år.

Genom att förvärva vår första hotellfastighet så diversifierar vi vår fastighetsportfölj i Dalarna och uppnår en jämnare fördelning mellan de olika fastighetssegmenten. Vi tycker att det är spännande att förvärva ett hotell och är väldigt nöjda med att vi får en direktavkastning på denna fastighet som klart överstiger bolagets snittavkastning, säger Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter.

NP3 har sedan tidigare 17 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 98 000 kvadratmeter i Dalarna (Falun/Borlänge). För NP3 kommer Gustaf Wasa Hotell bli tredje största hyresgäst i marknadsområde Dalarna.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 551 000 kvm fördelat på 142 fastigheter (30 juni 2015) inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se