NP3 köper sju fastigheter i Östersund för 95 miljoner

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat sju stycken fastigheter om sammanlagt 17 317 kvadratmeter och ett marknadsvärde om  95 miljoner i Östersund. Hyresvärdet ligger på 13,8 miljoner. NP3 tillträder fastigheterna den 1:a oktober.

Sex av fastigheterna är belägna på Odenskogs industriområde där NP3 redan äger flera fastigheter. Det finns många starka hyresgäster i beståndet bland annat Ahlsell, Almi Företagspartner och Posten. I och med förvärvet får NP3 en mer diversifierad fastighetsportfölj i Östersund. Den har tidigare varit starkt exponerad mot handel (64 %) eftersom Lillänge handelsplats varit den största delen av NP3s bestånd i Östersund. Nu kommer handel stå för 46 % och industri går från 26 % till 44 % av beståndet i Östersund.

Det är angeläget för NP3 att växa i Östersund; en expansiv residensstad som stadigt växer och därmed är en viktig marknad för oss. Vårt mål är att nå 100 000 kvadratmeter i varje marknadsområde och detta är en bra bit på vägen för oss i Östersund. Vi vill växa ytterligare i Östersund och letar löpande efter objekt på orten, säger vd Andreas Nelvig, NP3.

Förändring i NP3s fastighetsbestånd i Östersund
Nya värden 1:a oktober 2015 (30 juni 2015)
Fastighetsvärde MSEK: 430 (335)
Hyresvärde MSEK: 45 (31)
Antal fastigheter: 11 (4)
Kvadratmeter: 47 000 (30 000)
Segment i %: Handel 46 (64), Industri 44 (26), Logistik 8 (10), Kontor 2 (0)

NP3 Fastigheter har som mål att växa med 1,3 miljarder under 2015. Med detta förvärv har fastigheter köpts för 884 miljoner under 2015.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

 NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 551 000 kvm fördelat på 142 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se