NP3 och Diös i bytesaffär

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheten Skönsmon 2:13 i Sundsvall och avyttrar fastigheten Åkeriet 11 i Östersund i ett byte med Diös Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 20 miljoner kronor och för den avyttrade fastigheten till 21 miljoner kronor. Tillträde för båda parter sker den 1 april.

Skönsmon 2:13 är en fullt uthyrd logistik- och industrifastighet som omfattar 3 863 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Hyresvärdet ligger på 2,5 msek årligen och Sundfrakt AB är största hyresgäst. Fastigheten är belägen intill det södra brofästet vid E4-bron vilket är ett område där NP3 sedan tidigare äger flera fastigheter.

Åkeriet 11 omfattar 2 650 kvm och består av kontor och kommersiella lokaler. Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 2,9 msek och den ekonomiska uthyrningsgraden är 67 procent.

– Vi koncentrerar beståndet mot centrumnära fastigheter genom detta byte samt en möjlighet att utveckla en fastighet som passar vårt bestånd väl, säger Knut Rost, vd Diös Fastigheter.

– NP3 byter en central fastighet i citykärnan mot en kassaflödesstark fastighet i stadsnära läge, en fastighet som passar bättre in i vårt bestånd. Dessutom ligger den i ett område vi tror kommer att utvecklas starkt, säger Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter.

 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter
Telefon: 070-313 17 98
E-post: andreas@np3fastigheter.se 

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se 

 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se