NP3 och Sagax slutför 50/50 joint venture i enlighet med tidigare offentliggjord avsiktsförklaring

NP3 Fastigheter (”NP3”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 31 augusti 2020 att man tecknat en avsiktsförklaring med AB Sagax (”Sagax”) om bildande av ett joint venture. Sagax erbjöd NP3 att förvärva 50 % av aktierna i ett av Sagax, förvärvat fastighetsägande bolag. Bolaget äger 37 fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 410 miljoner kronor.

Den gemensamma joint venture-strukturen var bland annat villkorad av en extra bolagsstämma i NP3 och av att erforderliga samarbetsavtal ingicks. Samtliga villkor är nu uppfyllda och joint venture-strukturen etablerades den 11 december 2020.

Syftet med den gemensamma joint venture-strukturen är bland annat att erbjuda hyresgästen lokal service. Sagax är sedan 2016 aktieägare i NP3 och äger 20 % av rösterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 406 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 382 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 september 2020 uppgick till 12 079 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.