NP3 öppnar upp förvärvssäsongen

NP3 Fastigheter har förvärvat en fastighet i Skellefteå med ett underliggande fastighetsvärde om 25 miljoner kronor. Den fullt uthyrda fastigheten om 4 629 kvadratmeter har ett hyresvärde om 2,7 miljoner kronor och XL-Bygg står för 85 % av hyresvärdet. Hyresdurationen är 7,3 år och fastigheten tillträds den 30 juni 2016. 

NP3 äger sedan tidigare tre fastigheter i Skellefteå, den förvärvade fastigheten ligger i anslutning till en NP3-ägd handelsfastighet med Elgiganten som hyresgäst. 

– Förvärvsfrekvensen för NP3 har varit relativt låg under de första månaderna under 2016. Dock har vi under våren utökat vårt obligationslån med 125 miljoner kronor vilket tillsammans med en sedan tidigare stark kassa gör att vi står väl rustade för tillväxt. NP3 ska fortsätta förvärva högavkastande singelfastigheter men vår storlek och finansiella styrka gör att vi även tittar på större förvärv. Målet att växa med en miljard under året står fast, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se