NP3 säljer handelsfastighet i Falun

NP3 Fastigheter AB (publ) har sålt fastigheten Majoren 1 i Falun för 180 miljoner kronor till Svenska Handelsfastigheter AB. Försäljningssumman överstiger senaste värderingen med 9 miljoner kronor.
 
NP3 förvärvade Majoren 1 från Vasallen 2012 för 146 miljoner kronor. Vinsten av försäljningen kommer att realiseras under första kvartalet 2017 i samband med frånträdet som sker den 15 mars 2017.
 
Majoren är Faluns största externa köpcentrum och ligger ca 3 km från stadskärnan på gamla Dalregementet längs med E16. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 11 869 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet ligger på 14 miljoner kronor. Stora hyresgäster är Rusta, Jysk och ÖoB.
 
– Avyttringen av köpcentrumet Majoren är en del i vår löpande strategiska portföljöversyn som syftar till att upprätthålla avkastningsnivån på vårt fastighetsbestånd, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.
 
För ytterligare information kontakta: Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se
 
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 30 september 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 761 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 190 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5,8 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se