NP3 säljer tomtmark i Umeå till Getten Invest

NP3 Fastigheter har sålt tomtfastigheten Schablonen 2 (Lärlingsgatan 22) i Umeå kommun till Getten Invest AB. Tillträde av fastigheten sker den 1 mars 2015 och köpeskillingen uppgår till 2,5 miljoner kronor.

NP3 har ett bokfört värde på fastigheten om 2 miljoner kronor vilket gör ett resultat för bolaget om 500 000 kronor.

– Det är en liten affär men den ligger i linje med vår strategi. NP3 ska inte äga tomter och driva projekt. Vi ska göra det som vi är bra på det vill säga äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige säger Andreas Nelvig, verkställande direktör, NP3 Fastigheter.


För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2015, kl. 07.00.

NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3,3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.