NP3 säljer två icke-strategiska fastigheter

NP3 Fastigheter AB har sålt två stycken fastigheter för sammanlagt 67 miljoner kronor vilket innebär en vinst om cirka 10 miljoner kronor från förvärvat pris. Frånträde för de båda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015. Försäljningen kommer att påverka kvartalets resultat positivt med 1,5 miljoner kronor.

De fastigheter som sålts är Lärkan 24 i Härnösand om 3 357 kvadratmeter och Mars 2 i Sundsvall om 4 610 kvadratmeter, sammanlagt cirka 8000 kvadratmeter.

 

Dessa två fastigheter bedöms som icke-strategiska då den ena är en bostadsfastighet i Härnösand och den andra en fastighet i centrala Sundsvall med en initialt låg avkastning. Både bostadsfastigheter och centrumfastigheter faller utanför bolagets strategi som innebär att bolaget ska förvärva, äga och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter utanför citykärnorna i norra Sverige. Med högavkastande menas en direktavkastning som överstiger 7,5 procent. NP3 kommer att fortsätta att sälja av de fåtal fastigheter som inte passar in i bolagets strategi.

Vi är glada över dessa affärer dels för att vi gör en liten vinst och dels för att de ligger i linje med vår strategi att avyttra fastigheter som inte är kommersiella eller på annat sätt faller utanför strategin. Den ena av dessa fastigheter följde med den stora fastighetsportföljen vi förvärvade av Kungsleden i fjol. NP3 har renodlat den portföljen med bra avkastning och kommer fortsätta avyttra ytterligare någon fastighet innan omstruktureringen av förvärvsportföljen är genomförd, säger Andreas Nelvig, vd NP3. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 580 000 kvm fördelat på drygt 150 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se