NP3 tecknar hyreskontrakt om sammanlagt 2000 kvadratmeter i Falun.

NP3 Fastigheter AB (publ) har tecknat två femåriga hyresavtal, ett på ca 1500 kvm och ett på ca 500 kvm i Korsnäs industriområde invid sjön Runn, fem kilometer söder om centrala Falun.

I lokalen omfattande 1500 kvm etablerar sig Yamaha Store, den enda i regionen, för försäljning och service av motorprodukter från Yamaha. I lokalen omfattande 500 kvm kommer det bedrivas försäljning inklusive näthandel av skidor samt skate- och snowboards.

Det är viktigt för NP3 med dessa långsiktiga uthyrningar som dessutom stärker Korsnäs där NP3 äger flertalet fastigheter, säger Örjan Willemark, Affärsansvarig för NP3 i Dalarna.

NP3 har 17 fastigheter i marknadsområde Dalarna med ett fastighetsvärde om 589 miljoner kronor samt en uthyrningsbar yta om 98 000 kvadratmeter. I huvudsak ligger fastigheterna i Falun och Borlänge men även i Leksand. Handel utgör den största fastighetskategorin med drygt 40 procent av hyresvärdet. Av Dalarnas 15 kommuner har Borlänge störst folkmängd medan Falun är residensstaden. NP3 har för avsikt att fortsätta växa i Dalarna. 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 556 000 kvm fördelat på 146 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se