NP3 växer i Gävle och lämnar Sveg

NP3 Fastigheter AB har förvärvat en kontorsfastighet i Gävle för 35 miljoner kronor. Fastigheten har en yta om 1 962 kvadratmeter och hyresvärdet ligger på nära 3 miljoner kronor per år. 

Den förvärvade fastigheten i Gävle (Kungsbäck 4:6) är fullt uthyrd och har som enda hyresgäst Esri Sverige AB:s huvudkontor (leverantör av geografiska informationssystem). Hyresavtalet sträcker sig till och med september 2025. Fastigheten är byggd 2012 och ligger 150 meter ifrån Gävle högskola. Säljare är hyresgästen och tillträde skedde den 15 december, ekonomiskt tillträde den 1:a december. 

NP3 har även sålt en industrifastighet i Sveg om 3 643 kvm för 6,7 miljoner kronor vilket är drygt två miljoner över bokfört värde. Frånträde sker den 4:e januari 2016. NP3 har därmed inga fastigheter i Sveg eller Härjedalen i övrigt. 

Gävle är tillsammans med Östersund en prioriterad ort där NP3 vill fortsätta växa. Innan förvärvet hade NP3 57 000 kvadratmeter uthyrbar yta i Gävle med ett hyresvärde om 53 miljoner kronor. Målet är att nå 100 000 kvm i varje marknadsområde vilket NP3 har i fyra av de sex affärsområdena.

 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 596 000 kvm fördelat på 156 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se