NP3 växer i Umeå

NP3 Fastigheter AB har förvärvat en fastighet i Umeå för 89 miljoner kronor.  Fastigheten är en nybyggnation av Skanska Sverige AB som även är säljaren. Skanska är den enda hyresgästen och kommer att ha sitt regionkontor i fastigheten och har i och med tillträdet i november skrivit ett tioårigt hyresavtal.

Fastigheten om cirka 4 600 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om drygt 6 miljoner kronor och ligger i Öst Teg, 3,5 km från Umeå Centrum. NP3 äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i området.

En process för att miljöcertifiera fastigheten enligt BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) pågår. BREEAM är ett av de äldsta och det mest spridda miljöcertifieringssystemet av de internationella systemen i Europa. Certifieringens hårda krav gör att man får en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö.

Det här är en affär som stärker både duration och vår position i marknadsområde Umeå. Dessutom är vi glada över att fastigheten kommer att miljöcertifieras.  Arbetet med att certifiera fler fastigheter kommer fortsätta, framförallt vid om- och nybyggnationer, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

NP3 äger sedan tidigare 29 fastigheter med ett hyresvärde om 83 MSEK och ett fastighetsvärde om 695 MSEK i Umeå.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 574 000 kvm fördelat på 148 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se