Nyetablering av butikskedja till Umeå

NP3 har hyrt ut ÖoB:s nuvarande butikslokal om ca 3 200 kvm på Västerslätt i Umeå till lågpriskedjan MM Mycket mer för pengarna som blir en nyetablering inom handeln i Umeå.

Lågpriskedjan MM Mycket Mer för pengarna kommer i och med sin etablering i Umeå att öppna sin fjärde butik i Sverige. MM är ett lågprisvaruhus som erbjuder ett brett sortiment med märkesvaror, klipp och partier inom hygien, hem & hushåll, livs, kemprodukter, kläder, textiler, verktyg, lek, djurtillbehör, el, vvs och verktyg m.m.

– Att MM Mycket Mer för pengarna nu väljer att öppna en butik i Umeå och i vår fastighet är glädjande säger Maria Paringer Stålhult, Affärsansvarig på NP3 fastigheter i Umeå.

– Vi har haft ett stort intresse för fastigheten och känner en god efterfrågan i Umeå. NP3 skall växa sig starkare i norra Sverige och då är Umeå en fortsatt prioriterad marknad, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter AB (publ).

För mer information:

Andreas Nelvig, VD
NP3 Fastigheter
Tfn 070-31 31 798
andreas@np3fastigheter.se

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2014, kl. 07.45.