Östersund ny ort för NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB har förvärvat kommanditbolaget Lillänget södra KB i Östersunds handelsområde Lillänget, från ett danskt kommanditsällskap. Fastigheten är uthyrd bland annat till Systembolaget, Rusta, Apoteket och Lindex.

– Detta är Östersunds absolut bästa externa handelsplats och förvärvet ger oss en stabil och bra bas i Östersund. Vi ser väldigt positivt på Östersund och vill gärna expandera ytterligare här, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter AB, med säte i Sundsvall.

Förvärvet av Lillänget södra KB är den hittills största enskilda affären för NP3 Fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde på drygt 160 mkr. Fastigheterna tillträds den 1 oktober 2011.

– Förvärvet passar oss mycket bra då fastigheterna är i väldigt gott skick, har goda kassaflöden och stabila hyresgäster, poängterar Andreas Nelvig.

NP3 Fastigheter äger efter förvärvet fastigheter för över 600 Mkr varav en tredjedel innehåller lokaler för handel, en tredjedel lager/logistik/industri och en tredjedel kontor/övrigt. NP3 Fastigheter finns sedan tidigare representerade i Sundsvall, Gävle, Härnösand och numera, i och med förvärvet, i Östersund.

NP3 Fastigheter har som målsättning att inom tre år expandera till ett fastighetsvärde motsvarande 4-5 Mdkr, genom långa partnerskap med institutionella ägare. Expansionen ska ske i tillväxtorter i norra Sverige, från Borlänge i söder till Kiruna i norr. Bolagets strategi är att äga och förvalta kommersiella fastigheter inom kontor, lager/logistik, industri och handel.