Övertecknad emission i NP3 Fastigheter

Under juni månad har NP3 genomfört en nyemission för att möjliggöra ytterligare affärer på den norrländska fastighetsmarknaden. NP3 sökte 200-300 miljoner kronor men efter ett stort intresse från investerare utökades emissionen till 377 miljoner kronor.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i norra Sverige. NP3 har en stabil finansiell bas och god resultatgenerering. Bolaget befinner sig i stark tillväxt.

Nyemissionen om 377 miljoner kronor ingår som ett steg i planerna på notering av NP3 vid årsskiftet 2014/2015. Större poster i emissionen har tecknats av huvudägare Lars-Göran Bäckvall genom bolag, Catella, CLS Holdings och Länsförsäkringar Kalmar. Inför en notering kommer ytterligare ägarspridning att ske syftande till att ge NP3 en bred ägarbas.

Catella Corporate Finance är finansiell rådgivare till NP3 och har biträtt i emissionen.

– NP3 är ett norrländskt fastighetsbolag med stark tillväxt och god lönsamhet. Nyemissionen tillför ytterligare resurser för fortsatt expansion samtidigt som ägarkretsen har breddats. Nu siktar vi mot en börsnotering vilket är ett naturligt steg i bolagets utveckling säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter AB (publ).