Det är vi som är Norrland

Norra Sverige är mer än bara vårt vackra hem, det är även här vi lagt grunden för vår affärsidé: att förvärva fastigheter som lever upp till höga förväntningar som attraherar hyresgäster som ställer krav på sin hyresvärd.

Kunskap är nyckeln till framgång, oavsett marknad. Kunskapen har vi, men vi har även viljan. Vi vet att det finns över 1,5 miljoner invånare, fem universitet, tolv sjukhus samt gott om plats för liv och människor, för kreativitet och idéer, för boende och livskvalitet. Här finns möjlighet att kombinera produktion och rekreation i det dagliga livet och här finns också ett dussintal städer som präglas av en stadig tillväxt.

Vi vet även att norra Sverige bidrar till Sveriges välstånd tack vare våra enorma naturresurser i form av järnmalm, vattenkraft, turism och skog. Vi tror på norra Sveriges enorma potential och orubbliga drivkraft – vi är stolta över att få bedriva verksamhet i vad som kallas Europas sista vildmark. Vi tror att även du är stolt. För tillsammans är vi Norrland.