Dalarna

– med Borlänge, Falun, Leksand

Dalarna består av 15 kommuner. Residensstad är Falun och största stad är Borlänge. Totalt har Falun/Borlänge drygt 100 000 invånare. Borlänge har en industristads struktur och utmärks idag av entreprenörsanda och livaktigt näringsliv där tyngdpunkten ligger på transport, kommunikation, verkstadsindustri och handel. Genom de goda kommunikationerna och det geografiska läget är Borlänge också något av ett distributionscentrum. Högskolan Dalarna bildades 1977 och har vuxit snabbt. Idag finns 16 000 studenter och två campusområden, i Falun och Borlänge, som erbjuder i runda tal 60 program och 1 100 kurser. Falun har en tusenårig historia av gruvbrytning. Industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun finns med på Unescos världsarvslista. Staden är idag administrativt och kulturellt centrum för Dalarna med länsstyrelse, landstingskansli, länsmuseum och ett komplett länssjukhus.