Gävle

– med Söderhamn och Sandviken

Gävle är residensstad i Gävleborgs län med högskola, länsstyrelse och länssjukhus. Gävle är norra Sveriges näst största stad med drygt 100 000 invånare. Här möts nya och gamla handelsvägar med starka industritraditioner och tillväxtbranscher. Här verkar runt 8 000 företag i olika storlekar och inom en stor mängd olika branscher. Arbetsmarknadsområdet går långt utanför kommunens gränser. Gävles strategiska läge har många fördelar genom närheten till Arlanda flygplats och Stockholm samt tåg och europavägarna E4 och E16. Dessutom finns Gävle Hamn som är centrum för import och export på Ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen. Containerterminalen är den största på Ostkusten. Gävle är ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar, container- och kombitrafik. För att attrahera utländska investeringar till regionen har ett partnerskap mellan 51 kommuner i sju län bildats, Stockholm Business Alliance. Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya företag. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion, där Gävle är en viktig del.