Luleå

– med Kiruna, Gällivare, Piteå

Luleå är centralort i Luleå kommun och residensstad för Norrbottens län. Staden är en mycket stark handelsstad i regionen. Näringslivet har bred bas i gruv-, stål- och verkstadsindustri, många IT-företag, handel och upplevelser. De stora investeringar som görs i malmfälten får positiva effekter i Luleå. Den goda infrastrukturen gör Luleå till ett kommunikationscentrum i hela Barentsregionen. Norrlands största inrikesflygplats, Kallax, med en miljon passagerare årligen, samt Kallax cargo fraktflygplats, ligger strax utanför staden.

Norrbotten genomkorsas dessutom av det nationella stamvägnätet med internationella kopplingar till Norge och Finland. Hamnen i Luleå är Sveriges ledande massgodshamn och landets nordligaste året-runt hamn. Länets järnvägsnät såväl i nord-sydlig riktning som till Finland och vidare österut är en mycket viktig länk för såväl gods- som persontrafiken. Malmbanan mellan Luleå och Narvik i Nordnorge är ett av landets viktigaste godsstråk.

Luleå Tekniska Universitet (LTU) med cirka 15 000 studenter är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet. Forskningen omsätter nästan 800 miljoner kronor och omfattar 70 forskningsämnen. Starka områden är gruvteknik, metallurgi, IT och hållbar resursanvändning.