Östersund

Östersund ligger mitt i Sverige och kommunens tillväxt och utveckling är beroende av en väl utvecklad infrastruktur. Åre-Östersund Airport ligger tio minuter med bil från Östersunds centrum och även järnvägen har stor betydelse för både regionalt och nationellt näringsliv. Arbetsmarknaden i Östersund är bred och varierad. Näringslivet domineras av tjänsteproduktion med en mycket hög andel småföretag, över 6 000 stycken. En av de viktigaste branscherna för framtiden är upplevelseindustrin och tjänste- och turismföretag vid sidan av tillverkningsindustri och kunskapsföretag. Mittuniversitetet i Östersund har 3 700 studenter. Utbildningsprofilen har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss naturvetenskaplig och teknisk utbildning, samt tydliga profileringar mot vård- och socionomutbildningar. Här finns också skid- och skidskytteuniversitet.