Investor Relations

Informations- och IR-verksamheten förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning och NP3:s informations- och IR-policy.

NP3 eftersträvar att ge våra aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktuell finansiell information. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

Om du vill prenumerera på pressmeddelanden eller finansiella rapporter så kan du anmäla det genom att fylla i din mailadress i fältet på denna sida. Vill du beställa den tryckta årsredovisningen vänligen kontakta: info@np3fastigheter.se