Finansiella rapporter

Här kan du ladda ner våra finansiella rapporter. Kontakta gärna Linda Ekman, ekonomichef om du har frågor. Om du vill beställa tryckta årsredovisningar, prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter eller har andra IR-relaterade ärenden kontakta Carl Linton, chef investor relations, tfn +46 60 777 03 13, mail carl@np3fastigheter.se.

2018

Delårsrapport januari-juni 2018

NP3 Q1_2018


2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport jan-sep 2017

Delårsrapport jan-juni 2017

Delårsrapport jan-mars 2017


2016

Årsredovisning 2016

Bokslutskommunike 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q1 2016


2015

Årsredovisning 2015 Enkelsidor

Årsredovisning 2015 Läs som uppslag

Bokslutskommuniké 2015 Läs som uppslag

Bokslutskommuniké 2015 Enkelsidor

Delårsrapport Q3 2015 Enkelsidor

Delårsrapport Q3 2015 Läs som uppslag

Delårsrapport Q2 2015 Enkelsidor

Delårsrapport Q2 2015 Läs som uppslag

Delårsrapport Q1 2015 Enkelsidor

Pressmeddelande NP3 150205

Läs pressmeddelande som PDF

Pressmeddelande NP3


2014

NP3 Fastigheter_Pressmeddelande

Årsredovisning 2014 Enkelsidor

Årsredovisning 2014 Läs som uppslag

Bokslutskommuniké 2014

Delårsrapport Q3 2014

Delårsrapport Q2 2014

Kvartalsrapport Q1 2014


2013

Årsredovisning 2013

Bokslutskommuniké 2013

Kvartalsrapport Q3 2013

Kvartalsrapport Q2 2013

Kvartalsrapport Q1 2013


2012

Årsredovisning 2012

Bokslutskommuniké 2012


2011

Årsredovisning 2011


Uppdaterade historiska finansiella rapporter

NP3 Fastigheter har gjort en justering i tidigare publicerade historiska finansiella rapporter för perioderna 2012-01-01 – 2012-12-31 och 2013-01-01 – 2013-12-31. De uppdaterade rapporterna har antagits av bolagets styrelse den 20 september 2014.

Historiska finansiella rapporter 2012-2013.pdf


Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 2014.pdf