Extra bolagsstämma i NP3 Fastigheter

 

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag och redogörelse (punkt 7)

NP3 Fastigheter AB (publ)_Styrelsens fullständiga förslag till beslut (punkt 8)

NP3 Fastigheter AB (pub)_Styrelsens fullständiga förslag till beslut (punkt 8 I)

NP3 Fastigheter AB (publ)_Slutliga villkor för nyemission

NP3 Fastigheter AB_Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § ABL

NP3 Fastigheter AB_Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § Aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser…

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Värderingsintyg Norrlandspojkarna 2017-12-31. Forum Fastighetsekonomi AB

Värderingsintyg Norrlandspojkarna JLL

Protokoll från extra bolagsstämma den 5 februari 2018