Ledning

NP3s ledning består av fyra personer. Ledningen ansvarar för utveckling och ledning av bolaget enligt den beslutade strategin.
Aktieinnehav per 2021-06-30

Andreas Wahlén, VD
Född 1980. Civilekonom med flera års erfarenhet inom fastighets- och byggbranschen. Tidigare VD för Norrlandspojkarna Fastighets AB samt byggbolaget Tre Jonsson AB. Var med och startade NP3 år 2010 och har varit bolagets vd sedan dess. Äger 309 000 stamaktier (privat och via bolag) och 83 578 teckningsoptioner.

Håkan Wallin, CFO
Född 1962. Civilekonomexamen vid Stockholms universitet och Certified European Financial Analyst (CEFA) vid Handelshögskolan i Stockholm. Mångårig erfarenhet inom finansiering, kapitalmarknad och redovisning. Tidigare befattningar omfattar affärsutvecklingschef hos Medivir AB, partner på investmentbanken ABG Sundal Collier samt chefsbefattningar hos revisionsfirmorna Arthur Andersen och Ernst & Young. Anställd sedan 2018. Äger 16 798 stamaktier samt 42 288 teckningsoptioner.

Marie Selin, COO
Född 1961. Har många års erfarenhet av ledarskap från större organisationer inom fastighetsbranschen och energibranschen. Kommer närmast från en post som VD för Mitthem AB och ansvarade dessförinnan för verksamheten inom Finance & Accounting Services på Vattenfall. Anställd i NP3 sedan 2017. Äger 21 679 stamaktier samt 49 732 teckningsoptioner.

Mattias Lyxell, Förvaltningschef

Född 1969. Mångårig erfarenhet av fastigheter främst inom segmenten drift, förvaltning och byggprojekt. Har i tidigare befattningar arbetat med förvaltningsoptimering i större drift- och fastighetsbolag och kommer närmast från en roll inom förvaltningsutveckling hos Castellum. Anställd i NP3 sedan 2018. Äger 1 100 stamaktier 100 preferensaktier samt 12 576 teckningsoptioner.