Ledning

NP3s ledning består av tre personer. Ledningen ansvarar för utveckling och ledning av Bolaget enligt den beslutade strategin.
Aktieinnehav per 2018-04-17

Andreas Nelvig, VD
Född 1980. Civilekonom med flera års erfarenhet inom fastighets- och byggbranschen. Tidigare VD för Norrlandspojkarna Fastighets AB och eget byggbolag. Var med och startade NP3 år 2010 och har varit bolagets vd sedan dess.
Äger via bolag 241 189 stamaktier och 30 000 preferensaktier, privat äger han 3 000 stamaktier och 600 preferensaktier.

Carl Linton, Chef Investor Relations
Född 1972. Fil. Mag. King´s College , London. Anställd sedan 2015. Tidigare IR-ansvarig på Acando och PR-chef Coca-Cola Sverige. Genomgått ackrediterad utbildning som framtagits av Swedish Investor Relations Association som är en del av Sveriges Finansanalytikers Förening och därmed tilldelats titeln Certified Investor Relations Officer.
Äger 1 500 stamaktier.

Håkan Wallin, CFO
Född 1962.

Marie Selin, Operativ Chef
Född 1961. Har många års erfarenhet av ledarskap från större organisationer inom fastighetsbranschen och energibranschen. Kommer närmast från en post som VD för Mitthem AB och ansvarade dessförinnan för verksamheten inom Finance & Accounting Services på Vattenfall. Anställd i NP3 sedan 2017. Äger 3 000 stamaktier och 600 preferensaktier.