Revisorer

Årsstämman 2020 beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma (2021), välja det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.