Revisorer

Till revisor har revisionsbolaget KPMG AB utsetts. KPMG har valts för tiden fram till ordinarie årsstämma för räkenskapsåret 2017. NP3 Fastigheter har löpande informationskontakter med revisionsteamet under året, utöver de granskningsåtgärder som genomförs. Styrelsen träffar revisorn minst två gånger per år, varav en gång utan närvaro av bolagets ledning.