Revisorer

Årsstämman 2021 beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma (2022), välja det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.