Våra fastigheter

NP3s fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter främst i norra Sverige. Fastighetsbeståndet är indelat i sju affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Per den 31 december 2020 är Sundsvall det största affärsområdet motsvarande 24 procent av fastighetsvärdet och 23 procent av hyresvärdet. Fastigheterna är uppdelade i fem fastighetskategorier: industri, handel, kontor, logistik och övrigt. Övrigt avser bland annat bostäder, restauranger, förråd och motionscenter. Den största fastighetskategorin är industri som står för 41 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står konsumenthandel för 60 procent, business-to-business-handel för 28 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 6 procent och dagligvaruhandel för 6 procent.

Filtrering

Kommun
Välj sortering