Våra fastigheter

NP3s fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter främst i norra Sverige. Fastighetsbeståndet är indelat i sju affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Per den 30 juni 2021 är Sundsvall det största affärsområdet motsvarande 22 procent av fastighetsvärdet och 22 procent av hyresvärdet. Fastigheterna är uppdelade i fem fastighetskategorier: industri, handel, kontor, logistik och övrigt. Övrigt avser bland annat bostäder, restauranger, förråd och motionscenter. Den största fastighetskategorin är industri som står för 45 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står konsumenthandel för 59 procent, business-to-business-handel för 27 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 8 procent och dagligvaruhandel för 6 procent.

Filtrering

Kommun
Välj sortering