Våra fastigheter

NP3s fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter främst i norra Sverige. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Per den 30 juni 2020 är Sundsvall det största affärsområdet motsvarande 25 procent av fastighetsvärdet och 25 procent av hyresvärdet. Fastigheterna är uppdelade i fem fastighetskategorier: industri, handel, kontor, logistik och övrigt. Övrigt avser bland annat bostäder, restauranger, förråd och motionscenter. Den största fastighetskategorin är industri som står för 39 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står konsumenthandel för 60 procent, business-to-business-handel för 28 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 6 procent och dagligvaruhandel för 6 procent.

Filtrering

Kommun
Välj sortering