Våra fastigheter

NP3s fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter främst i norra Sverige. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Per den 30 september 2018 är Sundsvall är det största affärsområdet motsvarande 26 procent av fastighetsvärdet och 28 procent av hyresvärdet. Fastigheterna är uppdelade i fem fastighetskategorier: handel, kontor, industri, logistik och övrigt. Övrigt avser bland annat bostäder, restauranger, förråd och motionscenter. Den största fastighetskategorin är industri som står för 32 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står business-to-business-handel för 32 procent, bilhandel för 12 procent, konsumenthandel för 49 procent och dagligvaruhandel för 7 procent.

Filtrering

Kommun
Välj sortering